Lepidoptera

Noctuidae

Plusiinae


Abrostola urentis
Anagrapha falcifera
Autographa ampla
Autographa bimaculata
Autographa californica
Autographa corusca
Autographa flagellum
Autographa mappa
Autographa metallica
Autographa precationis
Autographa pseudogamma
Autographa sansoni
Autographa speciosa
Autographa v-alba
Chrysodeixis chalcites
Diachrysia aeroides
Diachrysia balluca
Eosphoropteryx thyatyroides
Plusia nichollae
Plusia putnami
Syngrapha alias
Syngrapha alticola
Syngrapha angulidens
Syngrapha celsa
Syngrapha epigaea
Syngrapha ignea
Syngrapha octoscripta
Syngrapha orophila
Syngrapha rectangula
Syngrapha viridisigma
Trichoplusia ni