Hymenoptera

Ichneumonidae

Xoridinae


Odontocolon polymorphum female
Odontocolon polymorphum male
Odontocolon sp form A male
Odontocolon sp form B female
Xorides californicus female
Xorides cincticornis female
Xorides cincticornis male
Xorides frigidus female
Xorides insularis female
Xorides insularis male